Disco & Hiphop


Disco är en dans med mycket puls och energi!
En väldigt fysisk dans med mycket snabba rörelser,  dansen har utrymme för fri tolkning och personlig stil så länge kroppspulsen är konstant. Dagens Disco är ofta influerad av aktuella trender och musik.

I hiphopen lär vi oss olika stilar tex looking, pooping, new school som du kombinerar till olika koreografier och övningar. Hiphop handlar mycket om attityd , känsla och musik. Till skillnad från disco är hiphopen lite mer långsam och du kan utveckla en mer egen stil i denna dans.

Artistic Ballroom ( Let's Dance solo)

Här bygger vi koreogarfier i olika danser med samma steg som vi använder i pardans men vi lägger till mer armrörelser. Vi gör olika övningar för att lättrare förstå att samma steg kommer åter i flera danser så vi kan lära oss snabbare. 

Ni provar även Duo då man dansar två och två, Dock håller ni aldrig i varandra.
Koreografierna byggs upp så ni dansar brevid, mot varandra, spegelvänt m.m.